Szeryfoo
e-mail: biuro@szeryfoo.pl
Kajaki
Off-road
Domki letniskowe

Witamy w Szeryfoo!

Chcesz poznać smak prawdziwej przygody? Sprawdź już teraz, co przygotowaliśmy dla Ciebie. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą.

Obecnie nasza oferta obejmuje spływy kajakowe na Kaszubach. Jeśli chcecie przeżyć przygodę, a przy tym poznać serce Kaszub, musicie przyjechać na spływ kajakowy rzekami i jeziorami tej krainy.

Sprawdź koniecznie naszą ofertę.

PS. Niebawem startujemy również z oferta OFF-ROAD’u na Kaszubach, a także własnymi domkami letniskowymi.

Regulamin korzystania z pola biwakowego

 1. Właścicielem Pola Biwakowego jest SZERYFOO-KAJAKI, ul. Remusa 25, 83-424 Lipusz zwanym dalej „Administratorem”
 2. Osoby przebywające na terenie Pola Biwakowego, zobowiązane są dokonać formalności meldunkowych ( w tym przedstawienie listy osób korzystających z Pola jak i gości), zapoznać się z regulaminem Pola Biwakowego oraz uregulować należności za cały okres pobytu u Administratora Pola Biwakowego. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje pracownik biwaku.
 3. Wizyty osób odwiedzających gości Pola Biwakowego każdorazowo prosimy zgłaszać Administratorowi. Na terenie Pola Biwakowego mogą przebywać osoby zameldowane w obiekcie oraz czasowo do godziny 20:00 osoby zaproszone przez w/w. Osoby zaproszone za postój pojazdem silnikowym na terenie Pola Biwakowego winny uiścić opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz opuścić Pole do godziny 20:00.
 4. Pole Biwakowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywający dbają o spokój własny i innych wczasowiczów. Osoby przebywające mają obowiązek, poza przestrzeganiem niniejszego regulaminu, przestrzegać również przepisów Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Rady Gminy Lipusz.
 5. Dopuszcza się jednocześnie korzystanie z Pola kilku grup zorganizowanych, przy czym jedna osoba z każdej grupy bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku na Polu.
 6. Doba pobytowa na terenie Pola Biwakowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00.
 7. Każdy przebywający na terenie Pola Biwakowego winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 8. Zakaz wyrzucania niedopałków na terenie Pola Biwakowego i lasu.
 9. Przebywający na terenie Pola Biwakowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się: – rozpalania ogniska na terenie Pola Biwakowego poza miejscem do tego przeznaczonym
  • używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną
  • wiatrówką
  • okopywania namiotów
 10. Dzieci powinny bawić się pod opieką rodziców, szczególnie nad wodą, placu zabaw i w okolicach drogi. Zabawy zespołowe, a w szczególności gra w piłkę nożną, siatkówkę czy badmintona może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Na terenie Pola Biwakowego znajduje się boisko do wyżej wymienionych gier.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody zdrowotne wyrządzone na terenie Pola Biwakowego, biwakowiczu dbaj o swoje zdrowie. Za rzeczy zgubione lub skradzione wczasowiczom i innym osobom nie odpowiada Administrator Pola Biwakowego. Mienie biwakowiczów na Polu Biwakowym jest niestrzeżone.
 12. Administrator Pola Biwakowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody powodowane na terenie pola biwakowego przez drzewostan oraz szkody powstałe w wyniku wiatrołomów, wywrotów, pożarów leśnych.
 13. Parkowanie pojazdów i przyczep może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się mycia pojazdów na terenie Pola Biwakowego.
 14. Za zwierzę przebywające na terenie Pola Biwakowego odpowiada jego właściciel. Psy na terenie Pola Biwakowego mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i na uwięzi. Właściciel zwierząt przebywających na terenie Pola Biwakowego jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
 15. W przypadku skrócenia pobytu Administrator Pola Biwakowego nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
 16. Zasady korzystania ze sprzętu wodnego i rowerów kołowych określa odrębny regulamin znajdujący się w Biurze.
 17. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z Administratorem Pola Biwakowego. Skargi, wnioski i życzenia można zgłaszać do Administratora Pola Biwakowego.
 18. Osoby rażąco naruszające wskazania niniejszego regulaminu oraz osoby nietrzeźwe i używające wulgarnych słów. Administrator ma prawo usunąć z terenu Pola Biwakowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 19. Korzystający z Pola Biwakowego ponoszą konsekwencje finansowe za zniszczone podczas ich pobytu mienie Pola.

Zapisz i drukuj